Cijfers 2021

CIJFERS 2021

Jaarbudget

De Vlaamse begroting voorziet kredieten om infrastructuurdossiers te subsidiëren. In 2021 was er 226 557 449 euro beschikbaar voor het gesubsidieerd niet-hoger onderwijs.

Betalingen

De scholen bezorgen de facturen van de uitgevoerde werken aan AGION om hun subsidies te verkrijgen.

Overzicht van de subsidie-uitgaven voor 2021

DBFMReguliere financiering
Vrij gesubsidieerd onderwijs€ 61 366 000€ 178 309 000
Gemeentelijk gesubsidieerd onderwijs€ 11 698 000 € 47 440 000
Provinciaal gesubsidieerd onderwijs€ 1 341 000 € 3 913 000
GO!€ 21 181 000
Totaal€ 95 586 000229 662 000

Waarborgverlening

AGION subsidieert niet de totale kostprijs van het infrastructuurproject. De inrichtende macht kan hiervoor een lening aangaan. AGION kan een waarborg verlenen voor de terugbetaling van kapitaal, intresten en bijhorende kosten van deze leningen.

In 2021 ondertekende AGION 160 leningen mee voor een totaal leningsbedrag van 52 635 484 euro.

In 2021 maakte AGION de overstap naar de digitale uitwisseling van leningsdocumenten. Dit zorgt voor een efficiëntere en snellere verwerking van de leningen.

Bernardustechnicum campus Gelukstede Oudenaarde © Sepp van Dun
Bernardustechnicum campus Gelukstede Oudenaarde © Sepp van Dun

De lijst met subsidieaanvragen

De inrichtende machten of schoolbesturen van de onderwijsinstellingen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) uit de gesubsidieerde vrije en officiële sector kunnen voor investeringen in hun onderwijspatrimonium een relatief eenvoudige subsidieaanvraag indienen bij AGION.  

Aantal dossiersRaming subsidie
Vrij gesubsidieerd onderwijs1609€ 3 372 442 192
Officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk)205 € 495 221 124
Officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciaal)2 € 269 992
Totaal1816€ 3 867 933 308
Samengestelde lijst subsidie-aanvragen op 1 januari 2022

Het principeakkoord

Eenmaal de wachttijd doorlopen, kan de behandeling van het subsidiedossier starten. AGION vraagt de inrichtende macht het ingediende dossier te actualiseren en neemt een principiële beslissing over het bouwprogramma en het toe te kennen subsidiebedrag.

TypeVrij gesubsidieerd onderwijsOfficieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk)Officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciaal)Totaal
Standaardprocedure€ 129 686 600€ 44 130 810€ 5 003 723€ 178 821 133
Verkorte procedure€ 32 273 753   € 32 273 753
Uitzonderingsprocedure€ 31 574 532  € 31 574 532
Spoedprocedure€ 685 217  € 685 217
Totaal€ 194 220 101€ 44 130 810€ 5 003 723€ 243 354 634
Centrumschool De Knipoog Tollembeek @ Sepp van Dun
Centrumschool De Knipoog Tollembeek @ Sepp van Dun

Subsidieverdeling Fusiegemeenten 2021

Subsidieverdeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2021

Subsidieverdeling Vlaamse Provincies 2021

Investeringen in Brussel en de Rand

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert extra middelen in schoolgebouwen van het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit verhoogt mee de aantrekkingskracht en kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs.

In 2021 werd er zo voor 4 201 274 euro aan subsidie vastgelegd. Ook met reguliere subsidies investeert de Vlaamse overheid in Brussel en de Rand.

VBS Sint-Lutgardis Etterbeek © Sepp van Dun
VBS Sint-Lutgardis Etterbeek © Sepp van Dun

Voor scholenbouwprojecten in de Vlaamse Rand werd met reguliere subsidies 8 571 782 euro subsidie vastgelegd. Voor projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 4 127 846 euro.

Sedert het begin van de legislatuur is in Brussel en de Vlaamse Rand reeds 50 584 109 euro geïnvesteerd.

Gunningen

Deze grafieken tonen de evolutie van de investeringen in scholenbouw.

Bouwkost reguliere financiering (excl. btw en de aanbestedingen van de DBFM-operatie)

Impact van de inhaalbeweging (DBFM) op het bouwvolume aan scholen in Vlaanderen