Communicatie, sensibilisering en adviesverlening

Communicatie, sensibilisering en adviesverlening

Via verschillende kanalen informeert en adviseert AGION de schoolbesturen over diverse thema’s binnen de schoolinfrastructuur.

Nieuwsbrief ‘Focus op scholenbouw’

AGION verspreidde in 2021 tien digitale nieuwsbrieven ‘Focus op scholenbouw’ en één extra nieuwsbrief over de energieleningen.

De nieuwsbrief heeft tot doel:

  • actuele informatie over scholenbouw aan te bieden,
  • de doelgroep te wijzen op belangrijke wijzigingen, beslissingen, evoluties van de organisatie,
  • realisaties in de kijker te plaatsen,
  • dringende berichten te verspreiden,
  • het opbouwen en versterken van de relatie met onze doelgroep.

Extra aandacht voor ventilatie

Luchtkwaliteit in schoolgebouwen is van belang voor het comfort en de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten. De coronacrisis bracht dit nogmaals aan het licht en zette het thema definitief in de kijker.

Om scholen snel en heldere informatie aan te reiken over de voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het Covid 19-virus te voorkomen:

  • bracht het agentschap de info over ventilatie extra onder de aandacht in de rubriek ‘In de kijker’ op de AGION website, in 2021 kreeg deze informatie een plek in een extra rubriek ventilatie,
  • informeerde AGION meermaals via zijn maandelijkse nieuwsbrief Focus op Scholenbouw,

  • breidde AGION de bestaande rubriek binnenluchtkwaliteit uit met een extra pagina Ventilatie en Covid 19 en actualiseerde de reeds gepubliceerde pagina’s met accurate info,
  • communiceerde het agentschap ook in zijn brieven bij de dossierbehandeling over de mogelijke subsidiemogelijkheden voor structurele aanpassingen aan ventilatie en verluchting.

Het agentschap maakte ook deel uit van de werkgroep ventilatie binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Speelplaats met Toekomst

In 2018 richtten De Ambrassade en MOEV een klankbordgroep van stakeholders, experts en overheden op in het kader van hun project ‘Een Speelplaats met Toekomst’. AGION was lid van deze klankbordgroep en gaf samen met de overige leden in de periode 2019 tot en met 2021 feedback op het inhoudelijke proces van de studie die eind 2021 tot de publicatie van een inspiratiegids leidde.

Op 19 oktober 2021 vond de inspiratiedag ‘Speelplaats met toekomst’ plaats. Hier stelde De Ambrassade samen met partner MOEV de resultaten van drie jaar onderzoek voor.

De focus lag op bewegingsvriendelijkheid en gedeeld gebruik van speelplaatsen. AGION nam deel aan de inspiratiedag en zetelde ook als panellid in de sessie ‘De Vlaamse Overheid en een evenwaardige benadering van speelplaatsen bij infrastructuurprojecten op school’.

AGION erkent het belang van speelplaatsen en informeert scholen over dit thema via de AGION website.

Freinetschool ’t Groen Drieske Gentbrugge – Sepp van Dun