Multifunctionaliteit

Multifunctionaliteit

AGION stimuleert multifunctionaliteit en medegebruik van schoolgebouwen. Slim delen van schoolinfrastructuur kan immers een oplossing zijn om plaats te creëren voor vrije tijd, sport, spel en cultuur. Dit in een tijd waarin overheidsmiddelen en ruimte in Vlaanderen en Brussel steeds schaarser worden.

PSBLO De Zeppelin Assenede @ Sepp van Dun

Wat maakt een schoolgebouw multifunctioneel?

Multi-inzetbaar

De ruimte wordt afwisselend gebruikt door verschillende groepen. Bijvoorbeeld: lokale sportverenigingen sporten na de schooluren in de sportzaal van de school, de muziekacademie geeft muziekles in de klaslokalen van de basisschool ….

Combineerbaar

Meerdere functies gekoppeld aan een schoolgebouw. In Vlaanderen zijn er nu al talloze schoolgebouwen waar bijvoorbeeld ook een crèche is.

Aanpasbaar

De ruimte is aanpasbaar aan verschillende activiteiten of functies. Een centrale brede trap doet bijvoorbeeld dienst als tribune. Of er zijn bewust weinig vaste elementen in een ruimte, wat haar flexibel maakt qua concrete invulling.

AGION onderzocht 14 nieuwe projecten van multifunctionele onderwijsinfrastructuur en formuleerde 16 praktische aanbevelingen.

Een handige folder ‘Word een multifunctionele school tips en tricks’ bundelt tips en tricks over multi­functionaliteit.

Projectoproep – Naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur

In het voorjaar 2021 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs en Sport een projectoproep voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur. 

Deze subsidies maken het voor scholen mogelijk om bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang tot de sporthal te creëren, aanpassingen aan kleed- en doucheruimtes uit te voeren, maar ook het vergroenen of avontuurlijker maken van de buitenspeelruimte. Dankzij dat soort ingrepen kunnen externen makkelijker gebruik maken van de aanwezige infrastructuur in scholen.

Voor de 37 projecten samen is een subsidie van 4,2 miljoen euro voorzien.
Het geld werd als volgt verdeeld over de provincies:

Vrije Basisschool 't piepelke School met de Bijbel, Bilzen @ LAVA architecten
Vrije Basisschool 't piepelke School met de Bijbel, Bilzen @ LAVA architecten

Twee voorbeelden ...

Twee voorbeelden van ingediende, nog te realiseren, projecten uit de oproep van maart 2021:

Het Hinkelpad - Keerbergen

De Gemeentelijke Basisschool Het Hinkelpad in Keerbergen kan met 160 000 euro een totaalrenovatie van de turnzaal realiseren. Zo creëert de afbraak van het podium extra beweegruimte. De bijhorende kleedkamers worden vernieuwd en voorzien van douches.

Een dubbele deur in de inkomsas bespaart op warmte en vergroot de toegankelijkheid. Een multifunctionele wand lost het bergingsprobleem van het sportmateriaal op.

Daarnaast zet de school ook in op aanpassing van technieken, duurzaamheid en innovatie. Zo is de voorziene smartwall een innovatieve en interactieve spelmuur gebaseerd op het bewegend leren concept.

Naast sportieve opdrachten zal ook taal en rekenen hier aangereikt kunnen worden in een interactieve leeromgeving.

BuBao KIDS - Hasselt

In Hasselt kan BuBaO KIDS rekenen op bijna 98 000 euro voor de aanleg van buitenruimte met speeltoestellen en een aansluiting op de speeltuin.

De focus van het project ligt op de realisatie van speel-en beweegzone die inspeelt op de nood van kinderen met sensorische beperkingen om elke dag in de buitenruimte samen te kunnen spelen, ontdekken, ravotten, kortom actief te zijn.

Het gaat over unieke bewegingsinfrastructuur zoals prikkelarme zones en tuinkamers. Een stuurgroep ‘inclusieve speeltuin’, samengesteld uit vertegenwoordigers van vzw KIDS en diverse stedelijke diensten van stad Hasselt, volgt het project op.

Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg – Onderwijs

Sinds december 2019 kunnen scholen, hun plannen voor een multifunctioneel project voorleggen aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg - Onderwijs met vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), Onderwijs en Vorming (OV), het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en AGION.

Het kan gaan om:

  • een gebouw dat zowel welzijns- als onderwijsvoorzieningen huisvest (gecombineerde infrastructuur),
  • een voorziening om open te stellen voor derden (multi-inzetbare infrastructuur),
  • een gebouw te ontwikkelen dat later eenvoudig van functie kan veranderen waarbij men op zoek is naar de juiste normen en procedures (aanpasbare infrastructuur).

Het Forum neemt een informerende en begeleidende rol op, waarbij het klantgericht probeert mee te denken en oplossingen probeert aan te reiken. Door de projecten samen te bekijken, wil het tot meer geïntegreerde oplossingen komen.

In 2021 werden er vier nieuwe dossiers opgestart in het Forum:

  • een combinatie kleuterschool en woonzorgcentrum,
  • een combinatie van internaat, opvang en school voor buitengewoon onderwijs,
  • een kinderdagverblijf en basisonderwijs,
  • een combinatie van zorgverlening en buitengewoon basisonderwijs.
VBS De Tandem, Roksem @ Dieter Bocquez, PicSie
VBS De Tandem, Roksem @ Dieter Bocquez, PicSie