Projectspecifiek DBFM-programma

Projectspecifiek DBFM-programma

Het Vlaams Parlement gaf in 2016 het startschot voor een nieuw investeringsprogramma via DBFM. In dit projectspecifiek DBFM-programma zijn de scholen rechtstreeks betrokken. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de aanbestedingsprocedure die moet leiden tot de aanduiding van een privaat consortium.

De DBFM-aanpak blijft behouden:

 • Eén of meer schoolbesturen plaatsen het ontwerp, de bouw, de financiering en het dertigjarig onderhoud van verschillende schoolbouwprojecten in de markt.
 • Een privaat consortium met een financier, ontwerper en aannemer stelt zich kandidaat om verschillende schoolbouwprojecten te realiseren en gedurende 30 jaar te onderhouden. Daarvoor ontvangt de private partner gedurende deze periode een beschikbaarheidsvergoeding.
Freinetschool Gent @ Sepp van Dun
Freinetschool Gent @ Sepp van Dun

39 nieuwe DBFM-projecten

Het projectspecifiek DBFM-programma omvat 39 projecten verspreid over 13 clusters – bestaande uit één tot zeven scholenbouwprojecten. De totale geraamde investeringskost bedraagt 550 miljoen euro. Voor de betoelaging van dit DBFM-programma voorziet de Vlaamse Regering jaarlijks 36,5 miljoen euro.

Deze projecten leveren een totale oppervlakte van circa 255 000 m² aan nieuwe of grondig gerenoveerde schoolgebouwen op in alle Vlaamse provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De inrichtende machten van de projecten kunnen rekenen op de ondersteuning van een projectbureau en AGION. Zij ondersteunen de inrichtende machten in de aanbestedingsprocedure voor het aanduiden van de private contractanten. Het projectbureau is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

 • de onderwijsnetten,
 • de Vlaamse Overheid,
 • externe deskundigen m.b.t schoolinfrastructuur of PPS.
Freinetschool Gent @ Sepp van Dun
Freinetschool Gent @ Sepp van Dun

Stand van zaken 2021

Per cluster wordt een afzonderlijke aanbestedingsprocedure - met een aparte selectie- en gunningsfase - gehouden om de private partner aan te duiden. 

Eind 2021 zijn al twaalf van de dertien clusters – of 38 van de 39 projecten - gepubliceerd (selectiefase). De markt toont een grote interesse.

In 2021 werd het project Campus Barnum-VISO-Internaat Noord Roeselare van Scholengroep Sint-Michiel gepubliceerd. Dit project te Roeselare omvat een nieuwbouw voor meer dan 1 000 leerlingen met multifunctioneel schoolgebouw, leerlingenrestaurant en sporthal. Het project wordt gerealiseerd op twee nabijgelegen projectsites en is goed voor een totale bruto-gebouwoppervlakte van 10 700 m².

In 2021 is voor vijf clusters een lijst van kandidaten geselecteerd:

 • projectcluster KOBA,
 • project Lanaken,
 • projectcluster GO!02,
 • projectcluster Broeders van Liefde – KISP,
 • Scholengroep Sint-Michiel Roeselare.

Eind 2021 is daardoor in twaalf clusters al een selectiebeslissing genomen.

Vanaf midden 2020 stuurden de schoolbesturen van vijf clusters hun bestekken uit (opstart gunningsfase) naar de geselecteerde kandidaten:

 • project Egied van Broeckhovenschool,
 • projectcluster Gent-Ninove,
 • projectcluster Maldegem-Poperinge-Wingene,
 • projectbundel GO!01,
 • projectcluster GO!02.

Voor het project Egied van Broeckhovenschool en de projectcluster Gent-Ninove is eind 2021 een voorkeursbieder aangeduid. De eerste gunning – voor het project Egied van Broeckhovenschool – is voorzien midden mei 2022.

In 2022 worden de volgende bestekken uitgestuurd.