Over AGION

OVER AGION

SITUERING AGION

AGION is één van de entiteiten die samen de Vlaamse onderwijsadministratie vormen. Op 31 december 2021 telde het agentschap 68 personeelsleden.

AGION is een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met een raad van bestuur van 17 leden. De raad stuurt het agentschap aan.

De raad van bestuur telde op 31 december 2021 twaalf stemgerechtigde leden en is verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van de begroting,
 • het opstellen van het ondernemingsplan,
 • het goedkeuren van subsidiedossiers.

De afgevaardigd bestuurder is bevoegd voor:

 • het goedkeuren van de subsidieaanvragen voor de verschillende afwijkende subsidieprocedures (o.a. de verkorte procedure, spoedprocedure en kleine verhogingen van reeds goedgekeurde aanvragen),
 • het dagelijks bestuur met onder andere: het personeelsbeleid, het financiële beleid, het beheer van de eigen infrastructuur en de communicatie,
 • de coördinatie, sturing en regie van de publiek-private samenwerking voor schoolinfrastructuur (DBFM ‘Scholen van Morgen’, projectspecifieke DBFM, ‘Scholen van Vlaanderen’).

De opdracht

AGION subsidieert voor het niet-hoger onderwijs de aankoop, de nieuwbouw, de verbouwing en de eerste uitrusting van schoolgebouwen.

AGION …

 • zorgt voor de coördinatie en de betoelaging van de scholen die deelnemen aan het DBFM-project ‘Scholen van Morgen.
 • zorgt voor de uitvoering van het projectspecifieke DBFM-programma.
 • staat in voor de uitwerking van het nieuwe scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’.
 • bouwt kennis op rond schoolinfrastructuur.
 • sensibiliseert, adviseert en ondersteunt schoolbesturen op het vlak van kwaliteitsvolle scholenbouw.
‘t Kiezeltje Kapellen op den Bos © Sepp van Dun

De realisatie van schoolinfrastructuur is niet het verhaal van AGION alleen. Het agentschap zet met verschillende partners netwerken op, sluit samenwerkingsverbanden af of zet aangegane engagementen verder om in concrete beleidsactiviteiten.

‘t Kiezeltje Kapellen op den Bos © Sepp van Dun