Klimaatmaatregelen

Klimaatmaatregelen

Het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2021-2030 bevat een actieplan voor schoolgebouwen. Zo moeten alle niet-residentiële gebouwen tegen 2050 volledig CO2-neutraal zijn en een jaarlijkse primaire energiebesparing realiseren van 2,09% over de periode 2019 tot en met 2030. Dit heeft een impact op de verwarming, sanitair, warm water, verlichting en koeling van scholen.

Om de scholen te helpen deze doelstelling te halen vult AGION al sinds 2015 actief de klimaat- en energiecomponent van het schoolpatrimonium in.

Sint-Jan-Berchmans Genk Kunstschool @ Sepp van Dun
Sint-Jan-Berchmans Genk Kunstschool @ Sepp van Dun

Sint-Jan-Berchmans Genk Kunstschool @ Sepp van Dun

Vlaams Klimaatfonds

Het Vlaams Klimaatfonds werd geoptimaliseerd en voortaan worden de principes van co-financiering en kostenefficiëntie toegepast.

Voor de energiebesparende maatregelen ten behoeve van de hybride pilootprojecten OEPC (onderhoud- en energie-prestatiecontracten) ontvangt AGION 65% co-financiering uit het Vlaams Klimaatfonds, goed voor een bedrag van 2 917 331 euro.

Voor de ondersteuning van de subsidiëring voor de uitdienstname van oude stookolieketels ontvangt AGION 1 567 860 euro uit het Vlaams Klimaatfonds.

Pilootprojecten OEPC

In samenwerking met VEB ondersteunt AGION enkele pilootprojecten rond onderhoud- en energie-prestatiecontracten (OEPC’s), waarbij een derde partij (de ESCO) de studie, de financiering, uitvoering, onderhoud en prestatiegarantie van energiebesparende maatregelen op zich neemt. 

Voor enkele schoolbesturen werd een hybride ESCO-concept opgezet waar er mede subsidiëring is van AGION voor bepaalde investeringsmaatregelen waarvoor de algemene ESCO-benadering niet haalbaar is op de markt. Het gaat hier immers over investeringsmaatregelen die lange terugverdientijden hebben. Andere schoolbesturen kozen wel voor een zuivere ESCO-benadering zonder subsidiëring. Zij richten zich eerder op investeringsmaatregelen met een relatief korte terugverdientijd.

Burgemeester-Marnixschool Schoten @ Steven Massart
Burgemeester-Marnixschool Schoten @ Steven Massart

REG-investeringen leerplichtonderwijs

Naar aanleiding van het Vlaams Klimaat- en Energiepact van 2016 werden in de periode 2016-2019 middelen voorzien uit het Klimaatfonds voor investeringen in Rationeel Energiegebruik voor het Gesubsidieerd onderwijs (de zogenaamde REG-investeringen).

Voor deze subsidiedossiers werden 10,9 miljoen euro subsidies uitbetaald in 2021.

PSBLO De Zeppelin Assenede @ Sepp van Dun
PSBLO De Zeppelin Assenede @ Sepp van Dun

PSBLO De Zeppelin Assenede @ Sepp van Dun

Energieleningen

AGION biedt al sinds 2017 interessante leningen aan voor zonnepanelen op schooldaken.

Scholen konden leningen afsluiten voor een periode van 15 jaar, met een interest van maximum 1%. Sinds begin 2020 maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts hier een renteloze lening van om zo de investeringsdrempel te verlagen.

2017

Goedkope zonnelening
Tot 135 000 euro
Enkel zonnepanelen

2018

Goedkope zonnelening
Tot 500 000 euro
Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en warmtekrachtkoppelingscentrale.

2019 – 2020

Renteloze energielening
Tot 500 000 euro
Alle Investeringen in hernieuwbare energie + energie-efficiëntie

Op 1 januari 2022 bedroeg het totale leningsbedrag van de 191 energieleningen
6 795 633 euro.

Daarnaast werden tien energieleningen afgesloten voor andere investeringen (isolatie, hoogrendementsglas, stookplaatsrenovatie).