DBFM – Scholen van Vlaanderen

DBFM – Scholen van Vlaanderen

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 10 december 2021 het decreet voor een nieuw DBFM-investeringsprogramma
‘Scholen van Vlaanderen’.

Het nieuwe programma is goed voor een investering
van zo’n 1 miljard euro.

Basisschool-Boven-Lo – Kessel-Lo © Sepp van Dun

Sint Lukas, Brussel @ AGION
Sint Lukas, Brussel @ AGION

Deze nieuwe investeringsimpuls bouwt verder op de concrete DBFM-ervaringen en wenst de schoolbesturen maximaal te ontzorgen met een programma-aanpak door een private partner:

  • hij reikt de financiering aan,
  • werkt de projecten op basis van de eisen van de inrichtende machten uit tot aanbestedingsklare DBM-projecten.

Voor de selectie van de projecten zijn er drie programma’s met drie opeenvolgende selectierondes voorzien. De eerste oproep vond plaats eind 2021.

Voor het eerst zal het kapitaal van deze cluster ook opengesteld worden voor particulieren. Dat betekent dat elke Vlaming die dat wil aandeelhouder kan worden van een school in de eigen buurt.
Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is.