Gezonde scholen

Gezonde scholen

Asbestverwijdering in scholen

In 2018 heeft de Vlaamse Regering een versneld asbestafbouwbeleid goedgekeurd. Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestveilig zijn. Een van de prioritaire doelgroepen die aan bod komen zijn scholen.

Hiervoor ondertekenden de Vlaams ministers bevoegd voor Onderwijs en Omgeving, Natuur en Landbouw, de OVAM, AGION, de verschillende onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) in 2018 een samenwerkingsovereenkomst.

Bodemsanering

Op en rond schoolterreinen komt soms een bodemverontreiniging voor. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en AGION bundelen de krachten om onderwijsinstellingen te begeleiden en te subsidiëren bij bodemonderzoeken en -saneringen.

23 augustus 2021 ondertekenden Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts het vervolgprotocol voor bodemonderzoek en -sanering bij scholen van het gesubsidieerd gemeentelijk, provinciaal en vrij onderwijs.