DBFM – Sint-Rembert Torhout

DBFM – Sint-Rembert Torhout

Sint Rembert Torhout © Klaas Verdru

Dit DBFM-project is gesitueerd op een grote campus in het centrum van Torhout. Het verouderde gebouw met keuken en refter werd afgebroken en in de plaats daarvan kwam een volledige nieuwbouw.

Op het gelijkvloers bevinden zich een halfverzonken sportzaal met kleedruimtes, douches en sanitair voor de Oefenschool, een inkom met onthaal, enkele spreekkamers, een refter en  administratieve ruimtes. De verdieping erboven huisvest overlegruimtes en administratieve ruimtes.

Verder is er vooral ruimte voorzien voor kantoren, crea-klassen en veel co-teachinglokalen. Ook een overdekte speelplaats behoorde tot het bouwprogramma.

Algemeen ervaart iedereen de nieuwe infrastructuur als zeer open, verbindend en schooloverstijgend.’

Stijn Devos, manager infrastructuur

De nieuwbouw voor Scholengroep Sint-Rembert in Torhout van 3 553 m² zorgt voor extra capaciteit en meer dan 220 extra plaatsen. In totaal zullen meer dan 1000 leerlingen onderwijs genieten van de nieuwe school.

De totale kostprijs bedraagt ongeveer 6 miljoen euro.