DBFM – VTI Brugge

DBFM – VTI Brugge

VTI & CVO Brugge @ Jan Darthet

De oude schoolgebouwen in de Boeveriestraat dateerden deels van vóór 1920 en deels van tussen 1920 en 1970. De gebouwen voldeden niet meer aan de huidige normen inzake functionaliteit, energetische voorschriften, brandveiligheid, milieu-eisen, toegankelijkheid van mindervalide personen en levering van goederen.

Het nieuwe schoolgebouw is volledig modulair en is voorzien van vele glaspartijen.

De nieuwbouw biedt plaats aan de afdelingen mechanica, elektriciteit, garage, carrosserie, theoretisch technische richtingen en de bijbehorende 1ste graad. Ook het internaat en het volwassenenonderwijs werden erin ondergebracht.

Het nieuwe gebouw huisvest ook een refter, een fietsenstalling, een overdekte picknickzone en een moderne sporthal. De sporthal kan ook buiten de schooluren worden gebruikt.

De nieuwe campus vertolkt de moderne inzichten voor het secundair onderwijs, zowel op vlak van opleiding in nieuwe en duurzame technieken als op vlak van de pedagogische processen.

‘Het eindpunt van een heel lang traject. En vandaag komen we aan het eindpunt, het resultaat: de leerlingen zijn er.’

Jos loridan, directie Vti

Een bijkomend facet is dat het “avondonderwijs” evolueert naar volwassenenonderwijs, waarbij de cursussen meer en meer overdag plaatsvinden.